Somut kültür mirasının korunmasında kapasite geliştirmeye yönelik örnek bir çalışma olan KORU projesi kapsamında farklı meslek kolları ve gruplarına verilen eğitimlerin Antakya ayağı 21-24 Şubat 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Kültür Rotaları Derneği, turizmin en önemli aktörlerinden olan tur rehberleri için verilen eğitimde, kültür mirasının korunmasına ve turlarda bu konuyla ilgili dikkat edilmesi gerekenlere dair verilen sınıf ve saha eğitimine destek olmuştur.

‘Kültürel Mirasın Korunmasında Kapasite Geliştirme (KORU) Projesi, Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin (KMKD) Edinburgh World Heritage (EWH) ile beraber yürüttüğü, British Council tarafından Kültürel Koruma Fonu kapsamında desteklenen, Mardin ve Antakya’da gerçekleşen bir projedir’. Proje faaliyetleri arasında taş konutların örnek uygulama olarak restorasyonu, taş ustaları için eğitim, koruma alanındaki strateji ve planlamalara yönelik Edinburgh’daki Liderlik Akademisi’ne katılma imkanı, aralarında tur rehberleri, öğretmenler, eski ev malikleri ve gazetecilerin bulunduğu farklı meslek gruplarına verilen kültür mirasını koruma, yorumlama ve aktarma eğitimleri yer almaktadır. Bu faaliyetlerin tur rehberleri için olan doğal ve kültürel miras koruma eğitimi 22 Şubat’ta sınıf ve saha ziyareti olmak üzere iki bölümde gerçekleşmiştir. Eğitimlerde Koç Üniversitesi’nden Barış Altan ile Kültür Rotaları Derneği’nden Kate Clow ve Hüseyin Eryurt, kültür mirası koruma prosedür ve yöntemleri ile tarihi yapı ve alanları ziyaretçilere aktarırken vurgulanması gerekenler ve kültür rotaları özelinde soyut ve somut kültür mirasının değerlendirilmesi hakkında katılımcı tur rehberlerine bilgi vermiştir. Buna ek olarak, soyut kültür mirası ve bölge halkının da sürece ne şekilde dahil edilebileceğine dair örnekler veren sınıf eğitimi, St Pierre Kilisesi’ndeki saha ziyareti ile devam etmiştir. Saha ziyaretinde ön plana çıkan konular ise ziyaret yerinin çevresiyle bir bütün halinde ele alınması, tabi ve kültür mirasının korunmasında tur rehberlerinin aktif katılımının önemi, ziyaret yerlerindeki eksiklik ve yanlışlıkların tespiti ile bu konuda alınabilecek önlemler olmuştur.

Proje ve eğitim içerikleri ile diğer faydalı kaynaklar hakkında daha fazla bilgi için:

http://koruprojesi.org/

http://koruprojesi.org/?p=yetiskin-egitimi

 

http://koruprojesi.org/?p=bilgi-bankasi

Write a comment:

*

Your email address will not be published.